Life Members

Sl. No. Name Membership Id

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

116.

117.

118.

Dr. Bibhuti Bhusan Sahoo

Dr. Biswajit Lahiri

Dr. Anup Das

Mr. Ardhendu Chakraborty

Dr. J. Alice R.P. Sujeetha

Mr. Rahul Ghosh

Dr. Pritam Ganguly

Dr. Niladri Paul

Dr. Utpal Giri

Dr. Pulakabha Chowdhury

Mr. Abhijit Saha

Dr. Sonali Biswas

Mr. Tridip Bhattacharjee

Dr. Manik Chandra Kundu

Dr. Sumit Rai

Ms. Priyanka Rani

Dr. Abhay Kumar Bagde

Mr. Dhaneshwar Padhan

Dr. Y. Tunginba Singh

Dr. Dipak Nath

Dr. Tirthartha Chattopadhyay

Dr. Debashish Sen

Dr. G. V. Prajapati

Dr. Sitangshu Sarkar

Dr. S. Athithan

Mr. Lord Litan Debbarma

Mr. Samik Chowdhury

Dr. J. Gulsar Banu

Mr. Prasanto Reang

Mr. Dipankar Dey

Dr. N. Sakthivel

Dr. Swarnali Bhattacharya

Dr. V. Anusheela

Mr. Patil Ranjeet Raghunath

Mrs. Subhra Shil

Dr. Sunanda Biswas

Ms. Kankabati Kalai

Dr. Ashim Debnath

Mr. Arabinda Das

Mr. T. Praveen

Dr. Utpal Dey

Dr. Subhash Babu

Dr. Jayanta Layek

Dr. Durga Prasad Awasthi

Dr. Gulab Singh Yadav

Dr. Durgga Rani V.

Dr. Sandip Patra

Dr. Bibha Chetia Borah

Mr. Dibakar Bhakta

Mrs. Moumita Roy (Sarkar)

Mr. Suresh Chandra Biswas

Dr. Niharendu Saha

Dr. Lakshman Chandra Patel

Mr. Mohan Kumar K.

Dr. Neetu Singh Kushwan

Dr. Sourendra Nath Das

Dr. Satish Kumar

Dr. Ivy Chakraborty

Dr. A. Baskaran

Mr. Praveen Kumar Maurya

Dr. Tanmay Samajder

Dr. Jitendra Kumar Sundaray

Dr. Pabitra Kumar Mani

Dr. Utpal Mandal

Mr. Ratan Das

Dr. Pandit Parag Sudhir Kumar

Dr. Sukhjeet Kaur

Dr. Pankaj Baiswar

Dr. Subhadeep Dasgupta

Dr. Shah Mustahid Hussain

Dr. Mahesh Pathak

Dr. Prankanu Debnath

Dr. Jag Mohan Singh Tomar

Dr. Naresh Kumar

Ms. Daphibanri Donbar Lyngdoh

Dr. P. Samuthiravelu

Dr. Sanjay Kumar Ray

Mr. Joy Kumar Dey

Mr. Prajjal Dey

Dr. Biswajit Das

Dr. Lopamudra Sahoo

Dr. Rekha Das

Ms. Huirem Bharati

Dr. Ram Swaroop Meena

Mr. Darshan Panda

Dr. Subhra Saikat Roy

Dr. Rajib Kundu

Dr. Pradyut Biswas

Dr. Sagar Chandra Mandal

Ms. Nidhi Tyagi

Mr. Ankur Bhowmik

Dr. Neelakanth S. Hiremani

Dr. Ramkrushna G. Idapuganti

Dr. Rachna Pande

Dr. Pooja Verma

Mr. Prabhulinga T.

Mr. Udayan Bhattacharjee

Mr. Tilak Mandal

Dr. Dhrubajyoti Pal

Dr. A. Mariadoss

Mr. Aditya Kiran Padhiary

Mr. Siddharth Singh

Dr. Mandira Chakraborty

Dr. Med Ram Verma

Mr. Brajesh Kumar Namdev

Dr. Rajadurai G.

Dr. Vinay Singh

Dr. Pranab Dutta

Dr. Heiplanmi Rymbai

Dr. Ayam Gangarani Devi

Dr. Maimon Soniya Devi

Dr. Yendrembam Krishnakumari Devi

Mr. Imti Nungsang Jamir

Dr. N. Bommayasamy

Dr. Shantanu Das

Dr. Dipak Kumar Murmu

Dr. R. Thangavelu

Dr. G. Thiyagarajan

LM100/SAAI/IF/2017

LM101/SAAI/IF/2017

LM102/SAAI/IF/2017

LM103/SAAI/IF/2017

LM104/SAAI/IF/2017

LM105/SAAI/IF/2017

LM106/SAAI/IF/2017

LM107/SAAI/IF/2017

LM108/SAAI/IF/2017

LM109/SAAI/IF/2017

LM110/SAAI/IF/2017

LM111/SAAI/IF/2017

LM112/SAAI/IF/2017

LM113/SAAI/IF/2017

LM114/SAAI/IF/2017

LM115/SAAI/IF/2017

LM116/SAAI/IF/2017

LM117/SAAI/IF/2017

LM118/SAAI/IF/2017

LM119/SAAI/IF/2017

LM120/SAAI/IF/2017

LM121/SAAI/IF/2017

LM122/SAAI/IF/2017

LM123/SAAI/IF/2017

LM124/SAAI/IF/2017

LM125/SAAI/IF/2017

LM126/SAAI/IF/2017

LM127/SAAI/IF/2017

LM128/SAAI/IF/2017

LM129/SAAI/IF/2017

LM130/SAAI/IF/2017

LM131/SAAI/IF/2017

LM132/SAAI/IF/2017

LM133/SAAI/IF/2017

LM134/SAAI/IF/2017

LM135/SAAI/IF/2017

LM136/SAAI/IF/2017

LM137/SAAI/IF/2017

LM138/SAAI/IF/2017

LM139/SAAI/IF/2017

LM140/SAAI/IF/2017

LM141/SAAI/IF/2017

LM142/SAAI/IF/2017

LM143/SAAI/IF/2017

LM144/SAAI/IF/2017

LM145/SAAI/IF/2017

LM146/SAAI/IF/2017

LM147/SAAI/IF/2017

LM148/SAAI/IF/2017

LM149/SAAI/IF/2017

LM150/SAAI/IF/2017

LM151/SAAI/IF/2017

LM152/SAAI/IF/2017

LM153/SAAI/IF/2017

LM154/SAAI/IF/2018

LM155/SAAI/IF/2018

LM156/SAAI/IF/2018

LM157/SAAI/IF/2018

LM158/SAAI/IF/2018

LM159/SAAI/IF/2018

LM160/SAAI/IF/2018

LM161/SAAI/IF/2018

LM162/SAAI/IF/2018

LM163/SAAI/IF/2018

LM164/SAAI/IF/2018

LM165/SAAI/IF/2018

LM166/SAAI/IF/2018

LM167/SAAI/IF/2018

LM168/SAAI/IF/2018

LM169/SAAI/IF/2018

LM170/SAAI/IF/2018

LM171/SAAI/IF/2018

LM172/SAAI/IF/2018

LM173/SAAI/IF/2018

LM174/SAAI/IF/2018

LM175/SAAI/IF/2018

LM176/SAAI/IF/2018

LM177/SAAI/IF/2018

LM178/SAAI/IF/2018

LM179/SAAI/IF/2018

LM180/SAAI/IF/2018

LM181/SAAI/IF/2018

LM182/SAAI/IF/2018

LM183/SAAI/IF/2018

LM184/SAAI/IF/2018

LM185/SAAI/IF/2018

LM186/SAAI/IF/2018

LM187/SAAI/IF/2018

LM188/SAAI/IF/2018

LM189/SAAI/IF/2018

LM190/SAAI/IF/2018

LM191/SAAI/IF/2018

LM192/SAAI/IF/2018

LM193/SAAI/IF/2018

LM194/SAAI/IF/2018

LM195/SAAI/IF/2018

LM196/SAAI/IF/2018

LM197/SAAI/IF/2018

LM198/SAAI/IF/2018

LM199/SAAI/IF/2018

LM200/SAAI/IF/2018

LM201/SAAI/IF/2018

LM202/SAAI/IF/2019

LM203/SAAI/IF/2019

LM204/SAAI/IF/2019

LM205/SAAI/IF/2019

LM206/SAAI/IF/2019

LM207/SAAI/IF/2019

LM208/SAAI/IF/2019

LM209/SAAI/IF/2019

LM210/SAAI/IF/2019

LM211/SAAI/IF/2019

LM212/SAAI/IF/2019

LM213/SAAI/IF/2019

LM214/SAAI/IF/2019

LM215/SAAI/IF/2019

LM216/SAAI/IF/2019

LM217/SAAI/IF/2019